NGĂN RỤNG TỪ GỐC DƯỠNG TÓC MỌC DÀY

Sau 4 tuần, 95% người dùng khẳng định dầu gội Megumi hiệu quả trong việc ngăn rụng tóc

(*) Nghiên cứu kiểm nghiệm được công ty NCTT Trương Đoàn tiến hành khách quan trên 114 người tiêu dùng tháng 4, năm 2015.