Sau 4 tuần, 95% người dùng khẳng định Megumi hiệu quả trong việc ngăn rụng tóc *

(*) Nghiên cứu kiểm nghiệm được công ty NCTT Trương Đoàn tiến hành khách quan trên 114 người tiêu dùng tháng 4, năm 2015.