ung thư có gây rụng tóc 04

Đố bạn rằng ung thư có gây rụng tóc hay không?

Rụng tóc được xem là chu kỳ sinh trưởng tự nhiên của mái tóc. Tuy vậy, khi tình trạng rụng tóc quá nhiều, thậm chí gây hói đầu, nhiều người đều cho rằng đó là dấu hiệu của bệnh ung thư. Nhưng thực sự ung thư có gây rụng tóc  không? Megumi sẽ giúp bạn […]