RỤNG TÓC NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Bạn có biết ?

 • Rụng tóc được chia thành 2 loại: do gãy và do rụng từ chân tóc. Có đến 80% rụng tóc đến từ chân tóc. Vì thế, chân tóc cần khỏe mạnh để nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe.
 • Trong một sợi tóc, nang tóc là bộ phận ‘sống” duy nhất nằm sâu dưới lớp biểu bì, giúp sợi tóc mọc dài ra. Vì vậy, cung cấp dưỡng chất “từ gốc”  là vô cùng cần thiết.
 • Trung bình, mỗi người có khoảng 100.000 sợi tóc và mỗi ngày, một sợi tóc sẽ dài thêm khoảng 0,3mm. Nếu cộng độ dài của các sợi tóc dài thêm trong một ngày thì sẽ được một con số đáng kinh ngạc: 30m. Để phát triển thêm chiều dài mới và nuôi dưỡng lượng tóc hiện tại , tóc cần một lượng dinh dưỡng rất lớn.
 • Vòng đời sợi tóc gồm 3 giai đoạn:
  • Giai đoạn tăng trưởng kéo dài 2-6 năm.
  • Giai đoạn dừng tăng trưởng kéo dài 2 tuần.
  • Giai đoạn thoái hóa kéo dài 3-4 tháng.

  Thông thường, 90% tóc sẽ nằm trong giai đoạn tăng trưởng trong khi giai đoạn dừng tăng trưởng và thoái hóa chỉ chiếm 10%.